Našim pacijentima je na usluzi Holter EKG, kako bi imali najbolji uvid u rad srca. Koristimo Holtere Američke firme DMS, među najboljim holterima na svetu. Naši holteri su 12 kanalni, i snimaju rad srca svake sekunde. Ovo je potrebno napomenuti, jer postoje i holteri koji snimaju rad srca na svakih 15 ili 30 sekundi. Međutim, holtere koji mi imamo u ordinaciji, rade neprekidno snimanje 24 sata , svake sekunde

Holter EKG pored snimanja rada srca daje odličan uvid u efekte lečenja.

na sledećoj slici možete videti kako se holter postavlja.

 

Holter2

Holter1