Našim pacijentima nudimo 24 ili 48 (a moguće je i više ) časovni nadzor rada srca i pritiska.

Holter EKG – koristimo Holtere Američke firme DMS, među najboljim holterima na svetu. Većina bolnica u Sjedinjenim Američkim Državama je opremljena ovim holterima.
U pitanju su 12 kanalni holter, koji na 12 različitih mesta na Vašem telu snima rad srca svake sekunde.
Ovo je potrebno napomenuti, jer postoje i holteri koji snimaju rad srca na svakih 15 ili 30 sekundi.
Holter EKG pored snimanja rada srca daje odličan uvid u efekte lečenja.

Kako se postavlja holter srca >>>

 

Holter pritiska – Ovaj aparat meri vaš pritisak 24 sata. Holter pritiska treba nositi, ako imate zujanje u ušima, vrtoglavicu, kao i nakon primene terapije, kako bi se videli efekti uzimanja lekova.
Holter se obično nosi 24 sata, a ako je potrebno moguće je produžiti na 48 sati ili više. Nakon skidanja holtera, svi podaci se prebacuju na kompjuter i doktor kardiolog, očitava dobijene rezultate i piše zaključak.

Holter EKG

Holter1

Holter Pritiska

DMS_Pritisak