Šta je Endokrinologija?

Endokrinologija je nauka o hormonima. Hormoni su neophodni za naš svakodnevni život. Oni kontrolišu našu temparaturu, spavanje, raspoloženje, stres, rast i još mnogo toga. Hormone možemo shvatiti i kao hemijsku poruku koja putuje od jedne ćelije do druge. Hormoni se stvaraju u jednom delu organizma, onda putuju kroz krv i imaju uticaj na drugi deo organizma. Oni pomažu različitim delovima ljudskog orgnizma da komuniciraju.

Naši doktori sa višegodišnjom praksom u vodećim medicinskim centrima Srbije će Vam pomoći u endokrinologiji